ELEKTRO INSTALACIJE

 • stanovanjske hiše
 • večstanovanjski objekti
 • industrijski objekti
 • poslovni objekti
 • gostinski lokali, trgovine
 • izdelava stikalnih blokov

JAVNA RAZSVETLJAVA

 • postavitev nove javne razsvetljave
 • vzdrževanje po pogodbi

SPOROČANJE NAPAK NA JAVNI RAZSVETLJAVI

 • Občina Ivančna Gorica: jr.ivancna@eltim.si
 • Občina Dobrepolje: jr.dobrepolje@eltim.si
 • Občina Žužemberk: jr.zuzemberk@eltim.si

VIDEO-NADZORNI IN ALARMNI SISTEM

 • priprava instalacij
 • dobava in montaža alarmnih ter video sistemov
 • tehnična izvedba varovanja (v sodelovanju s podjetjem Urmet d.o.o.)

ŠIBKOTOČNE INSTALACIJE

 • domofoni
 • telefonija
 • izdelava računalniških omrežij UTP, FTP, SFTP
 • vleka in zaključevanje optičnih povezav

STRELOVODI

 • skriti podometni strelovodi
 • nadometni strelovodi
 • meritve strelovodnih instalacij

MERITVE ELEKTRO INSTALACIJ

 • urejanje tehnične dokumentacije
 • izvedba meritve

NNO IN SN OMREŽJE

 • Hišni priključki na NNO omrežje
 • Popravilo starih priključkov
 • Umik NNO omrežja
 • Revizije in remonti na TP postajah
 • Revizije in remonti na pragovnih stikalih
 • Postavitev TP postaj