ZEMELJSKA DELA

 • široki izkopi za objekte
 • izkopi za temelje
 • dobava ter utrjevanje tampona
 • zasipi
 • planiranje
 • humuziranje
 • OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO ODPADKOV NA PREMIČNI NAPRAVI (DROBILEC REMAX)
 • OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE ZA PREDELAVO ODPADKOV R-10

NIZKE GRADNJE

 • komunalni vodi
 • športno rekreativni objekti (igrišča)
 • zunanja ureditev (parkirišča, ureditev zemljišča, javna razsvetljava)

VISOKE GRADNJE

 • enostanovanjske hiše
 • večstanovanjski objekti
 • poslovni objekti
 • industrijski objekti

PREVOZI IN STORITVE Z DVIGALOM

 • delo z dvižno košaro
 • storitve prevoza
 • storitve z avtodvigalom do 22m