Župan Dušan Strnad in direktor podjetja Eltim d.o.o. Darko Perko sta minuli teden na sedežu občine podpisala koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in upravljanja javne razsvetljave v občini Ivančna Gorica.

Kot koncesionar smo bili izbrani izmed treh ponudnikov na razspisu. Tu seveda ne gre samo za zamenjavo svetil, ampak tudi za vodenje kompletnega sistema, s katerim bomo morali  upravljati v skladu z zastavljeno zamenjavo svetil in izvajanjem storitev zagotavljanja prihranka in energetskega upravljanja, ki ga je lansko poletje izvedlo podjetje Eltec Petrol d.o.o.

Naše podjetje je nekaj izkušenj z javno razsvetljavo v občini Ivančna Gorica pridobilo že v okviru izvedbe projekta energetske sanacije obstoječe javne razsvetljave, tako da smo s trenutnim stanjem v občini seznanjeni.

Več o tem si lahko pogledate na povezavi:

http://www.ivancna-gorica.si/aktualno/sporocila-in-obvestila/?id=4363

Koncesionar 2